Obchody Święta Policji - Galerie zdjęć - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Galerie zdjęć

Obchody Święta Policji

 • Uczestnicy uroczystości
 • Awansowani policjanci
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wręcza odznakę "Zasłużony Policjant" aspirantowi sztabowemu Krzysztofowi Gałeckiemu
  Wręczenie odznaki "Zasłużony Policjant"
 • Komendant Wojewódzki Policji wręcza akt mianowania na wyższy stopień policyjny
  Wreczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne
 • Komendant Wojewódzki Policji wręcza akt mianowania na wyższy stopień policyjny
  Wreczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne
 • Od lewej Starosta Rawski Józef Matysiak, ksiądz prałat Bogumił Karp, Wicestarosta - Marian Krzyczkowski, a także wójt Gminy Rawa Mazowiecka - Krzysztof Starczewski oraz Wójt Gminy Cielądz - Paweł Królak
  Uczestniczący w obchodach goście
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi - inspektor Andrzej Łapiński przemawia do zgromadzonych na uroczystości. Od lewej młodszy inspektor Anna Dyśko - Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej oraz podinspektor Monika Hurko-Nesterowicz - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej
  Przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • Policjant z rodzina
 • Policjant z rodziną