Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Dodatkowe patrole Policji na terenie Rawy Mazowieckiej

W ziązku z umową zawartą 28 lutego 2019 roku pomiędzy Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka a Komendą Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej od dnia dzisiejszego do końca listopada 2019 roku mieszkańcy będą spotykać więcej patroli policyjnych na terenie miasta.

Kolejne tego typu porozumienie zostało podpisane przez lokalne władze z przedstawicielami służb mundurowych. Policjanci zgodnie z  zawartą umową pełnią służbę prewencyjną, są to dodatkowe  patrole piesze. Celem przewodnim takich służb jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mundurowi będą kierowani w najbardziej zagrożone miejsca, ale również takie, które wynikają z bieżących potrzeb mieszkańców. W ramach podpisanej umowy policjanci będą pełnić 500 dodatkowych służb  na terenie miasta.

O celowości służb ponadnormatywnych świadczą ubiegłoroczne wyniki. Policjanci pełniący służbę w ramach patroli dodatkowych wylegitymowali 2238 osób, pouczyli za popełnione wykroczenia 521 osób, skontrolowali 127 pojazdów, mandatami ukarali 71 osób. W miejscach publicznych przeprowadzili 262 interwencje, a interwencji domowych 53. Mundurowi sporządzili 11 wniosków o ukaranie do sądu w związku z popełnionymi wykroczeniami, ujawnili 1 nieletniego zagrożonego demoralizacją, w PDOZ osadzili 4 osoby, zatrzymali 4 sprawców przestępstwa i 3 osoby poszukiwane. Funkcjonariusze zatrzymali również 1 dokument uprawniający do kierowania pojazdami i 6 dowodów rejestracyjnych.

  • policjanci podczas patrolu pieszego
  • policjanci podczas patrolu pieszego