Informacja dla kierowców !!! - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla kierowców !!!

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Oddział Terenowy w Skierniewicach organizuje następujące szkolenia skierowane do kierowców, podnoszące ich kwalifikacje, jak również wymagane przepisami prawa jako kursy reedukacyjne.

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym 17 marca 2021r. (czwartek), godz.8.00 – 14.35, Skierniewice

Szkolenie redukujące punkty karne: 18 marca 2021r. (czwartek), godz.8.00 – 13.15, Skierniewice

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii: 11 - 12 marca 2021 (czwartek – piątek), godz. 8.00 – 14.30, Skierniewice 25 - 26 marca 2021 (czwartek – piątek), godz. 8.00 – 14.30, Skierniewice

Chętnie pomoże Państwu osoba bezpośrednio zajmująca się organizacją szkoleń w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego - Oddziale Terenowym w Skierniewicach. Proszę się kontaktować pod numerem telefonu 46/833-33-95 wew. 46, Kom. 519-498-453, pod adresem: e-mail: szkolenia@word-skierniewice.pl lub osobiście w ośrodku w Skierniewicach, ul. St. Kaczyńskiego 7, pok. 207. oraz na stronie internetowej: https://kierowcasieszkoli.pl/ w zakładce: „Oferta szkoleń”.

  • czarno-białe zdjęcie taryfikatora i kluczyków od samochodu
    Informacja dla kierowców !!!