UWAGA! - Praca - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

UWAGA!

Uprzejmie informujmy, że Komendant Główny Policji zawiesił, do odwołania, prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 47 665 13 65;13-69;30-16