Twój Dzielnicowy

Wykaz rejonów służbowych i kontakt do dzielnicowego

Aby wyszukać ulicę/miejscowość  należy wcisnąć jednocześnie klawisze CTRL+F , wpisać jej nazwę oraz kliknąć znajdź.

WYKAZ

podziału miasta i gminy Rawa Mazowiecka, Cielądz, Regnów wg. obsługi przez dzielnicowych.


                                Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp. sztab.  Krzysztof Zbiros

                                                       Telefon służbowy 46 81 48 115


Informacje o godz. pracy poszczególnych dzielnicowych - tel. 0-46 81 48 100 lub 103

Dzielnicowi odbierają telefony w godzinach służby.


                          REJON NR I – (miasto Rawa Mazowiecka) przydzielony dzielnicowemu:  

                                                          mł. asp . Jakub Gołębiowski

                                         Telefon służbowy  516 436 580 lub 46 81 48 116

                       dzielnicowy.rawamazowiecka1@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl


Ulice: Plac Piłsudskiego, Warszawska, Ks. Skorupki, Zatylna, Krzywe Koło, Kardynała Wyszyńskiego, Kolejowa, Parkowa, Łowicka, Faworna, Słowackiego na odcinku od Armii Krajowej do Fawornej, Armii Krajowej, Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Faworna, Pl. Wolności, Konstytucji 3-go Maja, Polna, Mickiewicza, Kopernika, Krakowska, Kilińskiego, Miła, Mazowiecka, Ziemowita, Zamkowa, Przechodnia, 9-go Maja, Braci Swiderskich, Gąsiorowskiego, Lenartowicza, Urbańskiego, Południowa, Reymonta, Jana Chryzostoma Paska, Jerozolimska, Opoczyńska, Targowa.

Plan działania priorytetowego: Ograniczenie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Oddziaływanie prewencyjne dzielnicowego w rejonie Parku Miejskiego.

Okres: II półrocze 2019 roku

Podmioty współpracujące: Straż Miejska, lokalna społeczność, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rawie Mazowieckiej.

 


                      REJON NR II – (miasto Rawa Mazowiecka) przydzielony dzielnicowemu:

                                                         asp . Hubert Kaczyński

                                     Telefon służbowy  516 436 638 lub 46 81 48 116

                            dzielnicowy.rawamazowiecka2@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl


Ulice: Jerozolimska, Wodna, Łąkowa, Słoneczna, Zamkowa Wola, Biała, Aleksandrówka, Mszczonowska, Kazimierza Wielkiego, Jana III Sobieskiego, Żydomicka, Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego.

Plan działania priorytetowego: Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska grupowania się młodzieży w celach spożywania alkoholu lub zażywania dopalaczy. Edukacja młodzieży w roku szkolnym mająca na celu uświadomienie tego typu zagrożeń.

Okres: II półrocze 2019 roku

Podmioty współpracujące: Szkoła  Podstawowa nr 4, Publiczne Liceum Katolickie, rodzice, media.

 


                         REJON NR III – (miasto Rawa Mazowiecka) przydzielony dzielnicowemu:

                                                     asp. sztab. Andrzej Zagibajło

                                   Telefon służbowy  516 436 660 lub 46 81 48 116

                          dzielnicowy.rawamazowiecka3@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl


Ulice: Kościuszki do skrzyżowania z ulica Faworna, Tomaszowska lewa strona, Tulipanowa, Różana, Kaczeńcowa, Akacjowa, Wierzbowa, Zielona, Osada Dolna, Przemysłowa, Solidarności Niepodległości, Polna, Zwolińskiego, Krakowska prawa strona, Południowa, Konstytucji 3-go Maja bloki.

Plan działania priorytetowego:  Ograniczenie spożywania alkoholu.

Okres: II półrocze 2019 roku

Podmioty współpracujące: Straż Miejska, Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


                       REJON NR IV – (miasto Rawa Mazowiecka) czasowo przydzielony dzielnicowemu:

                                                  mł. asp. Jakub Gołębiowski

                                 Telefon służbowy 516 436 580 lub 46 81 48 116

                    dzielnicowy.rawamazowiecka4@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl


Ulice: Tomaszowska prawa strona, Prusa, Kochanowskiego, Tuwima, Konopnickiej, Żmichowskiej, Żeromskiego, Dąbrowskiej, Orzeszkowej, Sienkiewicza,  Dolna, Katowicka, Tatar, Wyzwolenia, Słowackiego do ulicy Fawornej, Browarna  , Cmentarna, Nowa, 1-go Maja, Księże Domki, Jeżowska, Sadowa, Wiśniowa, Ogrodowa, Piaskowa, Orzechowa, Willowa, Laskowa, Skierniewicka, Wałowska, Murarska, Jasińskiego, Żytnia, Piekarska, Podmiejska, Pszeniczna, Piwna, Chmielna, Słodowa.

Plan działania priorytetowego: Ograniczenie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Oddziaływanie prewencyjne dzielnicowego w rejonie Dworca PKP przy ul. Kolejowej.


Okres: II półrocze 2019 roku

Podmioty współpracujące:  Straż Miejska, mieszkańcy ulicy Kolejowej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


                           REJON NR V – (gmina Rawa Mazowiecka) przydzielony  dzielnicowemu

                                                st.asp.Grzegorz Zajączkowski

                                   Telefon służbowy  516 436 662 lub 46 81 48 116

                     dzielnicowy.rawamazowiecka5@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

Miejscowości: Byliny Stare, Zawady, Kaliszki, Ścieki, Soszyce, Pasieka Wałowska, Wałowice, Huta Wałowska, Janolin, Gaj, Lutówka, Wojska Stara, Wojska Nowa, Wilkowice, Linków, Rosocha, Rogowiec, Pokrzywna, Niwna, Kurzeszyn, Kurzeszynek, Stary Dwór, Wołucza, Helenów, Żydomice, Księża Wola, Chrusty, Zielone, Małgorzatów, Dziurdzioły, Zarzecze, Garłów, Boguszyce, Przewodowice, Julianów Raducki, Julianów, Jakubów, Zagórze, Kaleń, Konopnica, Pukinin, Byszewice, Świnice, Bogusławki Małe, Bogusławki Duże, Matyldów, Głuchówek, Kolonia Głuchówek, Podlas, Leopoldów.                 50 wsi

Plan działania priorytetowego: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli  na terenie miejscowości Wilkowice, doprowadzenie do zmniejszenia spożywania alkoholu  w miejscu zabronionym.

Okres: I półrocze 2019 roku

Podmioty współpracujące:  Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, mieszkańcy, GKRPA gm. Rawa Mazowiecka


                         REJON NR VI – (gmina Cielądz i Regnów)  przydzielony dzielnicowemu:

                                                 p.o.   sierż. sztab. Karol Lipski

                                                Telefon służbowy  516 436 664 lub 46 81 48 116

                            dzielnicowy.rawamazowiecka6@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl


Miejscowości: Brzozówka, Cielądz, Gortatowice, Grabice, Gułki, Komorów, Nowy Komorów, Kuczyna, Łaszczyn, Ossowice, Parolice, Sanogoszcz, Sierzchowy, Stolniki, Wisówka, Wylezinek, Zuski, Annosław, Kazimierzów, Nowy Regnów, Podskarbice Królewskie, Podskarbich Szlacheckie, Regnów, Rylsk, Rylsk Mały, Rylsk Duży, Sławków, Sowidół, Wólka Strońska.              29 wsi

Plan działania priorytetowego:Znaczące zmniejszenie ilości zgłoszeń o spożywaniu alkoholu i naruszeń porządku publicznego w okolicy sklepu w miejscowości Cielądz.

Okres: II półrocze 2019 roku

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Cielądz, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cielądzu, mieszkańcy

Punkt przyjęć interesantów

Każdy 2 i 4 wtorek miesiąca w godz. 11.00-13.00  w Urzędzie Gminy w Cielądzu

 

 


WYKAZ

podziału miasta i gminy Biała Rawska, Sadkowice wg. obsługi przez dzielnicowych.

Informacje o godz. pracy poszczególnych dzielnicowych - tel. 0-46 813 25 30


                      REJON NR I - miasto Biała Rawska przydzielony  dzielnicowemu:

                                                  sierż. Marcin Galiński


                                 Telefon służbowy 516 436 750 lub 46 813 25 43
                         dzielnicowy.bialarawska1@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego: Dążenie do ograniczenia spożywania alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych. Zaśmiecanie miejsc publicznych na terenie kąpieliska miejskiego oraz przyległego do niego placu zabaw i ścieżki.

Okres: II półrocze 2019 roku

Podmioty współpracujące:  Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska


                     REJON NR II -  gmina Biała Rawska,  przydzielony   dzielnicowemu:

                                         asp. sztab. Grzegorz Malarowicz

                            Telefon służbowy 516 436 727 lub 46 813 25 43

                    dzielnicowy.bialarawska2@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl


Miejscowości:  Babsk, Gołyń, Franopol, Studzianek, Słupce, Franklin, Aleksandrów,, Koprzywna, Krukówka, Marchaty, Nowe Przyłuski,, Podsędkowice, Przyłuski, Stanisławów, Stara Wieś, Szwejki Małe, Teresin, Wola Chojnata, Antoninów, Bronisławów, Chrząszczew, Chrząszczewek, Marianów, Pągów, Porady Górne, Rokszyce, Podlesie, Zakrzew, Zofiów, Żurawia, Żurawka, Grzymkowice, Białogórne, Biała Wieś, Błażejewice, Byki, Wilcze Piętki, Tuniki, Pachy, Dańków, Galinki, Narty, Niemirowice, Rzeczków, Orla Góra,Szczuki, Chodnów, Gośliny, Janów, Józefów, Konstantynów, Nowy Chodnów,Wólka Lesiewska, Jelitów, Julianów Lesiewski, Lesiew, Ossa, Rosławowice,Teodozjów, Wólka Babska, Zofianów

Plan działania priorytetowego:Poprawa komfortu bezpieczenstwa mieszkańców miejsowości Ossa, zapobieganie zjawiskom niepożądanym w obszarze wykroczeń uciążliwych.

Okres: II półrocze 2019 roku

Podmioty współpracujące:  mieszkańcy, samorząd ( sołtysi, radni), Urząd Miasta i  Gminy w Białej Rawskiej


                   REJON NR III - gmina Sadkowice, przydzielony dzielnicowemu

                                 p.o. st. sierż. Adrian Skrętowski

                      Telefon służbowy 516 436 758 lub 46 813 25 43

              dzielnicowy.bialarawska3@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

Miejscowości: Sadkowice, Nowe Sadkowice, Kaleń, Paprotnia, Gogolin, Celinów, Nowe Szwejki, Nowy Kaleń, Olszowa Wola, Bujały, Rzymiec, Szwejki Wielkie, Pilawy, Lutobory, Nowe Lutobory, Lubania, Żelazna, Władysławów, Skarbkowa, Lipna, Trębaczew, Kłopoczyn, Jajkowice, Zaborze, Broniew, Rudka, Nowy Kłopoczyn, Rokitnica-Kąty, Lewin, Zabłocie, Przyłuski, Studzianki, Gacpary, Turobowice

Plan działania priorytetowego: Wyeliminowanie lub ograniczenie spożywania napojów alkoholowych w Kaleniu i Trębaczewie, parkingu w miejscowości Lewin oraz okolicy cmentarza i przystanku w miejscowości Zabłocie.

Okres: II półrocze 2019 roku

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Sadkowicach.

Punkt przyjęć interesantów:

Czwartki w godz. 10.00-13.00 w Klubie Seniora w Sadkowicach, Sadkowice 39A