Ułatwienia dla osób głuchoniemych - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Ułatwienia dla osób głuchoniemych

Ułatwienia dla osób głuchoniemych

Ułatwienia dla osób głuchoniemych:

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). W związku z tym osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą liczyć na świadczenia usług tłumacza i ułatwiony kontakt z jednostka Policji.

W związku z wejściem w życie ustawy osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą:

kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej osobiście zgłaszając się w siedzibie jednostki przy ul. Kościuszki 23 Rawa Mazowiecka w godzinach 8.00 – 16.00,

komunikować się z Komendą Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej za pomocą:

• faksu - numer 46 814 28 69

• poczty elektronicznej - komendant@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl,

• wiadomości tekstowej (sms) wysłanej na numer 723-694-589

lub

telefonicznie ( za pośrednictwem osoby przybranej) na numer 46 81 48 100 lub 103

 

W kontakcie z Komendą Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej osoba niepełnosprawna ma prawo do:

• pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,

• pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,

• tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN

 

Świadczenie może być realizowane przez pracownika Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej (pisemnie, mailem, faksem lub za pomocą wiadomości tekstowej - sms) na trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych – w takich sytuacjach za pomocą faksu lub wiadomości tekstowej skierowanej na numer alarmowy 112. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

UWAGA!

Zgodnie z zapisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się istnieje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej nie musi być wcześniej uzgadniana.

Pliki do pobrania