Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

W celu ułatwienia kontaktu z petentami Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, którymi są także osoby niesłyszące lub niedosłyszące, mające trudności w komunikowaniu się, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243 ze zmianami) Komenda wyszła na przeciw oczekiwaniom osób uprawnionych.

INFORMUJEMY

że osoby niesłyszące i niedosłyszące, mające trudności w komunikowaniu się, chcąc skorzystać z usług Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej mają prawo:

1. skorzystać z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w naszej komendzie

2. do skorzystania podczas obsługi w Komendzie Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, takiej, która ukończyła 16 lat i została przez nią  wybrana w celu ułatwienia porozumienia oraz udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182.poz. 1228)

3. do udostępnienia na własny wniosek, zgodnie z przepisami prawa dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.(Dz.U.z 2011r.nr 127,poz.721 z póżn. zm.)

Jednocześnie w celu skontaktowania się z nami prosimy o wybranie najbardziej wygodnej dla Państwa formy kontaktu:

osobiście zgłaszając się w siedzibie jednostki przy ul. Kościuszki 23

oraz za pośrednictwem :

telefonu (za pośrednictwem osoby przybranej) – (46) 814-81-03

 

poczty elektronicznej:

komendant@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

dyzurny@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

Ocena: 0/5 (0)