Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej

 

                              Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej

                                             insp. mgr Anna Dyśko

 

                     Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej

                                       podinsp. mgr Zbigniew Szczerba