Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

w RAWIE MAZOWIECKIEJ

ul. Tadeusza Kosciuszki 23

96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 47 843 31 00 lub 47 843 31 03

faks 47 843 31 98

sekretariat Komendanta tel. 47 843 31 01

rzecznik@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

dyżurny@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

 

Dyżury Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej

w każdy wtorek w godzinach 15.00-17.00