Twój dzielnicowy

Wykaz rejonów służbowych i kontakt do dzielnicowego

Aby wyszukać ulicę/miejscowość  należy wcisnąć jednocześnie klawisze CTRL+F , wpisać jej nazwę oraz kliknąć znajdź.

WYKAZ

podziału miasta i gminy Rawa Mazowiecka, Cielądz, Regnów wg. obsługi przez dzielnicowych.


                                Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp. sztab.  Krzysztof Zbiros

                                                       Telefon służbowy 47 843 31 15


Informacje o godz. pracy poszczególnych dzielnicowych - tel. 47 843 31 03 lub 47 243 31 00

Dzielnicowi odbierają telefony w godzinach służby.


                          REJON NR I – (miasto Rawa Mazowiecka) przydzielony dzielnicowemu:  

                                                          mł. asp . Jakub Gołębiowski

                                         Telefon służbowy  516 436 580 lub 47 843 31 16

                       dzielnicowy.rawamazowiecka1@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl


Ulice: Plac Piłsudskiego, Warszawska, Ks. Skorupki, Zatylna, Krzywe Koło, Kardynała Wyszyńskiego, Kolejowa, Parkowa, Łowicka, Faworna, Słowackiego na odcinku od Armii Krajowej do Fawornej, Armii Krajowej, Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Faworna, Pl. Wolności, Konstytucji 3-go Maja, Polna, Mickiewicza, Kopernika, Krakowska, Kilińskiego, Miła, Mazowiecka, Ziemowita, Zamkowa, Przechodnia, 9-go Maja, Braci Swiderskich, Gąsiorowskiego, Lenartowicza, Urbańskiego, Południowa, Reymonta, Jana Chryzostoma Paska, Jerozolimska, Opoczyńska, Targowa.

Plan działania priorytetowego: Ograniczenie lub wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych. Oddziaływanie prewencyjne dzielnicowego w rejonie ulicy 9 Maja 8.

Okres: II półrocze 2020 roku

Podmioty współpracujące: Straż Miejska, lokalna społeczność, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rawie Mazowieckiej.

 


                      REJON NR II – (miasto Rawa Mazowiecka) przydzielony dzielnicowemu:

                                                         asp . Hubert Kaczyński

                                     Telefon służbowy  516 436 638 lub 47 843 31 16

                            dzielnicowy.rawamazowiecka2@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl


Ulice: Jerozolimska, Wodna, Łąkowa, Słoneczna, Zamkowa Wola, Biała, Aleksandrówka, Mszczonowska, Kazimierza Wielkiego, Jana III Sobieskiego, Żydomicka, Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego.

Plan działania priorytetowego: Ograniczenie lub wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz innych zjawisk patologicznychwśród młodzieży i dorosłych przebywajacych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4

Okres: II półrocze 2020 roku

Podmioty współpracujące: Szkoła  Podstawowa nr 4, Publiczne Liceum Katolickie, rodzice, media.

 


                         REJON NR III – (miasto Rawa Mazowiecka) przydzielony dzielnicowemu:

                                                     asp. sztab. Andrzej Zagibajło

                                   Telefon służbowy  516 436 660 lub 47 843 31 16

                          dzielnicowy.rawamazowiecka3@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl


Ulice: Kościuszki do skrzyżowania z ulica Faworna, Tomaszowska lewa strona, Tulipanowa, Różana, Kaczeńcowa, Akacjowa, Wierzbowa, Zielona, Osada Dolna, Przemysłowa, Solidarności Niepodległości, Polna, Zwolińskiego, Krakowska prawa strona, Południowa, Konstytucji 3-go Maja bloki.

Plan działania priorytetowego: Spowodowanie sprawowania należytej opieki nad posiadanymi psami i katami, w tym sprzątanie odchodów w czasie spacerów z czworonogami na terenie Os. Solidarności ze szczególnym uwzglednieniem placów zabaw i terenów zielonych.

Okres: II półrocze 2020 roku

Podmioty współpracujące: Straż Miejska, Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


                       REJON NR IV – (miasto Rawa Mazowiecka) przydzielony dzielnicowemu:

                                                    sierż.sztab.  Damian Chojnowski

                                 Telefon służbowy 516 436 702 lub 47 843 31 16

                    dzielnicowy.rawamazowiecka4@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl


Ulice: Tomaszowska prawa strona, Prusa, Kochanowskiego, Tuwima, Konopnickiej, Żmichowskiej, Żeromskiego, Dąbrowskiej, Orzeszkowej, Sienkiewicza,  Dolna, Katowicka, Tatar, Wyzwolenia, Słowackiego do ulicy Fawornej, Browarna  , Cmentarna, Nowa, 1-go Maja, Księże Domki, Jeżowska, Sadowa, Wiśniowa, Ogrodowa, Piaskowa, Orzechowa, Willowa, Laskowa, Skierniewicka, Wałowska, Murarska, Jasińskiego, Żytnia, Piekarska, Podmiejska, Pszeniczna, Piwna, Chmielna, Słodowa.

Plan działania priorytetowego: Ograniczenie lub wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych. Oddziaływanie prewencyjne dzielnicowego w rejonie sklepu spożywczego przy ulicy Katowickiej 18


Okres: II półrocze 2020 roku

Podmioty współpracujące:  Straż Miejska, mieszkańcy ulicy Kolejowej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


                           REJON NR V – (gmina Rawa Mazowiecka) przydzielony  dzielnicowemu

                                                asp. sztab. Grzegorz Zajączkowski

                                   Telefon służbowy  516 436 662 lub 47 843 31 16

                     dzielnicowy.rawamazowiecka5@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

Miejscowości: Byliny Stare, Zawady, Kaliszki, Ścieki, Soszyce, Pasieka Wałowska, Wałowice, Huta Wałowska, Janolin, Gaj, Lutówka, Wojska Stara, Wojska Nowa, Wilkowice, Linków, Rosocha, Rogowiec, Pokrzywna, Niwna, Kurzeszyn, Kurzeszynek, Stary Dwór, Wołucza, Helenów, Żydomice, Księża Wola, Chrusty, Zielone, Małgorzatów, Dziurdzioły, Zarzecze, Garłów, Boguszyce, Przewodowice, Julianów Raducki, Julianów, Jakubów, Zagórze, Kaleń, Konopnica, Pukinin, Byszewice, Świnice, Bogusławki Małe, Bogusławki Duże, Matyldów, Głuchówek, Kolonia Głuchówek, Podlas, Leopoldów.                 50 wsi

Plan działania priorytetowego: Ograniczenie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Oddziaływanie prewencyjne dzielnicowego w rejonie sklepu wielobranżowego i placu zabaw w miejscowości Kurzeszyn.

Okres: II półrocze 2020 roku

Podmioty współpracujące:  Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, mieszkańcy, GKRPA gm. Rawa Mazowiecka


                         REJON NR VI – (gmina Cielądz i Regnów)  przydzielony dzielnicowemu:

                                                            mł. asp. Karol Lipski

                                                Telefon służbowy  516 436 664 lub 47 843 31 16

                            dzielnicowy.rawamazowiecka6@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl


Miejscowości: Brzozówka, Cielądz, Gortatowice, Grabice, Gułki, Komorów, Nowy Komorów, Kuczyna, Łaszczyn, Ossowice, Parolice, Sanogoszcz, Sierzchowy, Stolniki, Wisówka, Wylezinek, Zuski, Annosław, Kazimierzów, Nowy Regnów, Podskarbice Królewskie, Podskarbich Szlacheckie, Regnów, Rylsk, Rylsk Mały, Rylsk Duży, Sławków, Sowidół, Wólka Strońska.              29 wsi

Plan działania priorytetowego: Znaczace zmniejszenie ilości zgłoszeń dot. spożywania alkoholu i zakłócania porządku publicznego w okolicy spożywczo - przemysłowego w miejscowosci Stolniki

Okres: II półrocze 2020 roku

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Cielądz, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cielądzu, mieszkańcy

Punkt przyjęć interesantów

Każdy 2 i 4 wtorek miesiąca w godz. 11.00-13.00  w Urzędzie Gminy w Cielądzu

 

 


WYKAZ

podziału miasta i gminy Biała Rawska, Sadkowice wg. obsługi przez dzielnicowych.

Informacje o godz. pracy poszczególnych dzielnicowych - tel.47 843 34 10


                      REJON NR I - miasto Biała Rawska przydzielony  dzielnicowemu:

                                                  p.o. mł. asp. Łukasz Męcina


                                 Telefon służbowy 516 436 750 lub 47 84 334 21
                         dzielnicowy.bialarawska1@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego:Eliminacja parkowania pojazdów w miejscu objętym zakazem w obrębie ul. Jana Pawła II w Białej Rawskiej.

Okres: II półrocze 2020 roku

Podmioty współpracujące:  Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska


                     REJON NR II -  gmina Biała Rawska,  przydzielony   dzielnicowemu:

                                         asp. sztab. Grzegorz Malarowicz

                            Telefon służbowy 516 436 727 lub 47 84 334 23

                    dzielnicowy.bialarawska2@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl


Miejscowości:  Babsk, Gołyń, Franopol, Studzianek, Słupce, Franklin, Aleksandrów,, Koprzywna, Krukówka, Marchaty, Nowe Przyłuski,, Podsędkowice, Przyłuski, Stanisławów, Stara Wieś, Szwejki Małe, Teresin, Wola Chojnata, Antoninów, Bronisławów, Chrząszczew, Chrząszczewek, Marianów, Pągów, Porady Górne, Rokszyce, Podlesie, Zakrzew, Zofiów, Żurawia, Żurawka, Grzymkowice, Białogórne, Biała Wieś, Błażejewice, Byki, Wilcze Piętki, Tuniki, Pachy, Dańków, Galinki, Narty, Niemirowice, Rzeczków, Orla Góra,Szczuki, Chodnów, Gośliny, Janów, Józefów, Konstantynów, Nowy Chodnów,Wólka Lesiewska, Jelitów, Julianów Lesiewski, Lesiew, Ossa, Rosławowice,Teodozjów, Wólka Babska, Zofianów

Plan działania priorytetowego: Ograniczenie lub wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz zakłócania ładu i porządku. Oddziaływanie prewencyjne dzielnicowego w rejonie sklepu oraz przystanku autobusowego w miejscowości Grzymkowice.

Okres: II półrocze 2020 roku

Podmioty współpracujące:  mieszkańcy, samorząd ( sołtysi, radni), Urząd Miasta i  Gminy w Białej Rawskiej


                   REJON NR III - gmina Sadkowice, przydzielony dzielnicowemu

                                  sierż. sztab.  Adrian Skrętowski

                      Telefon służbowy 516 436 758 lub 47 84 334 21

              dzielnicowy.bialarawska3@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

Miejscowości: Sadkowice, Nowe Sadkowice, Kaleń, Paprotnia, Gogolin, Celinów, Nowe Szwejki, Nowy Kaleń, Olszowa Wola, Bujały, Rzymiec, Szwejki Wielkie, Pilawy, Lutobory, Nowe Lutobory, Lubania, Żelazna, Władysławów, Skarbkowa, Lipna, Trębaczew, Kłopoczyn, Jajkowice, Zaborze, Broniew, Rudka, Nowy Kłopoczyn, Rokitnica-Kąty, Lewin, Zabłocie, Przyłuski, Studzianki, Gacpary, Turobowice

Plan działania priorytetowego: Ograniczenie lub wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych. Oddziaływanie prewencyjne dzielnicowego w rejonie przystanków autobusowych w miejscowości Sadkowice i Kaleń

Okres: II półrocze 2020 roku

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Sadkowicach.

Punkt przyjęć interesantów:

Czwartki w godz. 10.00-13.00 w Klubie Seniora w Sadkowicach, Sadkowice 39A