Dzielnicowi szkolili duchownych - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi szkolili duchownych

W ramach programu "Dzielnicowy bliżej nas" rawscy policjanci szkolili duchownych z parafii naszego powiatu. Tematem było bezpieczeństwo na parafii. Księża zapoznani zostali także z walizką poglądową zawierającą atrapy środków odurzających oraz przedmiotów, które mogą świadczyć, że młoda osoba ma kontakt z narkotykami

29 marca 2017 roku w pomieszczeniach Parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej dzielnicowi i policjant zajmujący się profilaktyką przeprowadzili szkolenie dla duchownych z zakresu bezpieczeństwa na parafii. Omawiane były zagadnienia dotyczące m.in. zabezpieczenia budynków plebanii, zabezpieczenia dóbr kultury zjadujących sie na wyposażeniu parafii, ochrony danych osobowych. Duchownych zapoznano także ze sposobami reagowania w sytuacjach zagrozenia atakiem terrorystycznym. Na koniec zaprezentowana została walizka poglądowa zawierająca atrapy środków odurzających oraz przedmiotów, które mogą świadczyć, ze młoda osoba ma kontakt z narkotykami. To pierwsze  tego typu szkolenie. Następne już 4 kwietnia w MGOK w Białej Rawskiej.

  • Szkolenie duchownych
  • Szkolenie duchownych