Szkolenie duchownych w Białej Rawskiej - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie duchownych w Białej Rawskiej

Policjanci z Komisariatu Policji w Białej Rawskiej przeszkolili duchownych z zakresu bezpieczeństwa na parafii. Szkolenie odbyło się w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

W pomieszczeniach MGOK-u w Białej Rawskiej komendant komisariatu wraz z dzielnicowym przeprowadzili szkolenie dla duchownych z zakresu bezpieczeństwa na parafii. Omawiane były zagadnienia dotyczące m.in. zabezpieczenia budynków plebanii, zabezpieczenia dóbr kultury zjadających się na wyposażeniu parafii, ochrony danych osobowych. Duchownych zapoznano także ze sposobami reagowania w sytuacjach zagrożenia atakiem terrorystycznym. To kolejne  tego typu szkolenie.

  • Szkolenie duchownych
  • Szkolenie duchownych