Spotkanie pod hasłem Bezpieczny przejazd - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie pod hasłem Bezpieczny przejazd

Dzielnicowi z Białej Rawskiej i funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei spotkali się z uczniami szkoły w Białej Rawskiej. Wspólnie omawiali zasady bezpieczeństwa.

Na spotkaniu z uczniami omówione zostały zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz przy szlakach kolejowych. Omawiane były zasady bezpiecznego przechodzenia przez tory, zachowania podczas podróży oraz skutki zabaw w pobliżu torów kolejowych. Policjanci omówili i przypomnieli zasady bezpieczeństwa na drogach. Spotkanie zakończyło się pokazem tresury psa służbowego  SOK. Takie współne spotkania doskonale wpisują się w kampanię MSWiA "Kręci mnie bezpieczeństwo".

  • spotkanie w Białej Rawskiej
  • Spotkanie w Białej Rawskiej
  • spotkanie w Białej Rawskiej
  • Materiały promujące "Bezpieczny przejazd"
  • spotkanie w Białej Rawskiej