Rozmawiali o bezpieczeństwie - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawiali o bezpieczeństwie

Okres wakacyjny to dobry czas na spotkania dzielnicowego z mieszkańcami swojego rejonu. Tym razem o bezpieczeństwie rozmawiali w Ossie.

W świetlicy wiejskiej w Ossie, 15 lipca 2017 roku dzielnicowy Grzegorz Malarowicz spotkał się z mieszkańcami wsi, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie. Nie tylko przypomniał i omówił zasady funkcjonowania aplikacji Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa. Mówił także o zabezpieczeniu mienia, o bezpieczeństwie na drodze i podczas prac polowych. Zwrócił szczególną uwagę na prawidłowe oznakowanie posesji, co jest bardzo ważne tak dla policji jak i innych służb ratunkowych. Uczestnicy rozmawiali także o monitoringu we wsiach. Spotkania z mieszkańcami, w małym gronie i rozmowa o problemach nurtujących daną społeczność to właśnie realizacja założeń programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”.

  • Dzielnicowy podczas spotkania