Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna: Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ.

Tematem kolejnej, zorganizowanej przez rawskich policjantów debaty było bezpieczeństwo na drogach powiatu rawskiego.

W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej, 6 listopada 2017 roku została zorganizowana druga w tym roku debata. Wpisuje się ona w kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo” prowadzoną pod patronatem pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo  na drogach powiatu rawskiego. Podczas spotkania z mieszkańcami głos zabrał mł.aps. Marcin Szpakowski – Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego rawskiej policji, który omówił stan bezpieczeństwa na naszych drogach. Następnie pan Krzysztof Osóbka – Specjalista ds Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD w Skierniewicach przedstawił prezentację „Środki psychoaktywne a bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Po nim podinsp. Grzegorz Woźniak – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej przypomniał i omówił Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację Moja Komenda. Odniósł się także do liczby i rodzaju zgłoszeń pojawiających się na mapie naszego powiatu. Część pierwszą spotkania rozpoczął i zakończył Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej – mł. insp. Bartłomiej Karch.

W drugiej, najważniejszej dla nas części debaty, mieszkańcy powiatu, którzy skorzystali z zaproszenia, zgłosili swoje uwagi. Dotyczyły one np. zwiększenia liczby patroli ruchu drogowego na terenie miasta w radiowozach nieoznakowanych, zwrócenia uwagi na ruch oraz infrastrukturę drogi Olszowa Wola – Huta Błędowska, zwrócenia uwagi na kierowców korzystających w sposób niewłaściwy z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdu oraz konieczności noszenia elementów odblaskowych po zmroku, nie tylko poza terenem zabudowanym. Uczestnikom debaty rozdano także ankietę, w której wpisać mogli swoje wnioski i uwagi. Teraz będą one analizowane przez policjantów. Każdy z uczestników mógł przekonać się, jak zmienia się postrzeganie po spożyciu alkoholu, korzystając z alkogogli. Przygotowane było także stanowisko, gdzie młodzież mogła porozmawiać na temat wstąpienia do służby w policji. W ramach programu Dzielnicowy Bliżej Nas na sali MDK obecni byli wszyscy dzielnicowi. Zaprezentowany został także spot „Polska Policja Dzisiaj”.

Kolejna debata planowana jest na I półrocze 2018 roku. Mamy nadzieję, że jej temat wynikał będzie z propozycji zgłoszonych w ankiecie. Tematy do kolejnej debaty można także zgłaszać na adres rzecznik@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl

  • Debata. podinsp. Grzegorz Woźniak
  • Krzysztof Osóbka z WODR w Skierniewicach
  • mł.asp. Marcin Szpakowski
  • Uczestnicy debaty
  • Uczestnicy debaty
  • Wypełnianie ankiet
  • Młodzież z alkogoglami
  • Przy stoliku dla kandydatów do służby