Poszukiwany Robert Kacprzak - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Poszukiwany Robert Kacprzak

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, na podstawie listu gończego, poszukują Roberta Kacprzaka podejrzanego o niewywiązywanie się się z obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie małoletniej córki.

Robert Kacprzak

s. Zdzisława i Ireny

ur. 30.05.1966

ostatni adres zameldowania Rawa Mazowiecka ul. Tulipanowa

Wszystkie osoby mogące pomóc w zatrzymaniu poszukiwanego proszone są o kontakt z Wydziałem  Kryminalnym KPP w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 23, telefon: 46 814 81 38 lub 997