Nietypowe lekcje historii - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Nietypowe lekcje historii

Członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” w Łodzi odwiedzili dwie rawskie szkoły. Niezwykła lekcja historii zainteresowała tak młodzież jak i rodziców.

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." jest organizacją, która zrzesza członków rodzin przedwojennych Policjantów, którzy w większości zostali zamordowani w 1940 roku przez NKWD. O historii Policji Państwowej w okresie międzywojennym oraz o lasach policjantów w czasie II wojny światowej opowiedział prezes stowarzyszenia – Jarosław Olbrychowski. W Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej wykład był częścią uroczystości ślubowania klasy policyjnej. Młodzież, która decyduje się założyć mundur powinna zdawać sobie sprawę z jakim zaszczytem ale i odpowiedzialnością to się wiąże. Jak wiele osób za przywilej ten oddało kiedyś życie. Na uroczystość zaproszeni zostali także rodzice ślubującej młodzieży. Oni także uczestniczyli w wykładzie.
Drugie spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej. W tej nietypowej lekcji uczestniczyli tylko uczniowie szkoły. Co ciekawe, okazało się, że jeden z przedstawianych podczas prezentacji dokumentów dotyczy pradziadka ich kolegi. Jak widać historia Ostaszkowa, Miednoje, Katynia czy innych tego typu miejsc, może bezpośrednio dotyczyć nas lub naszych znajomych.

Ogromną zaletą tych nietypowych lekcji historii był fakt, że do Rawy przyjechali także członkowie rodzin policjantów wywiezionych i pomordowanych w 1940 roku. Córki, wnuczki i wnukowie, którzy działają w stowarzyszeniu i starają się przekazywać kolejnym pokoleniom pamięć o tak ważnym fragmencie historii Polski i historii Policji. Każdy z uczestników spotkania dostał pamiątkę – mała plakietkę OKM 1940 – to skrót od nazw miejscowości: Ostaszków – obóz dla polskich jeńców wojennych, Kalinin – miejsce egzekucji funkcjonariuszy,  Miednoje – miejsce grzebania w dolach śmierci zamordowanych funkcjonariuszy. Jedno jest pewne. Już teraz planujemy kolejne spotkania.


 

  • Ślubowanie uczniów
  • Uroczystość ślubowania
  • Przekazanie pamiątkowych plakietek
  • Jarosław Olbrychowski podczas prelekcji
  • Członkowie stowarzyszenia
  • Spotkanie w liceum
  • OKM
  • mł.insp. Anna Dyśko przemawiająca do uczestników ślubowania
  • Komendant Posterunku Policji w Rawie Mazowieckiej, Stanisław Grachel