Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwszaki, szkoła ponadgimnazjalna i uniwersytet III wieku. Pracowity tydzień bialskiego dzielnicowego.

W minionym tygodniu dzielnicowy przeprowadził spotkania dotyczące bezpieczeństwa w różnych grupach wiekowych.

Na spotkaniu w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej w Babsku mówił o bezpieczeństwie na drodze. Tłumaczył uczniom zasady ruchu drogowego, wskazywał, jak ważne jest korzystanie z elementów odblaskowych.

Na zajęciach w internacie Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej poruszał zagadnienia odpowiedzialności tak nieletnich jak i dorosłych za popełnione czyny, mówił o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem środków odurzających.

Kolejne spotkanie, tym razem z członkami Stowarzyszenia Bialski Uniwersytet III Wieku asp. sztab. Grzegorz Malarowicz omawiał bezpieczeństwo seniorów.

  • Dzielnicowy z uczniami SP w Babsku
  • Dzielnicowy podczas spotkania w SP Babsk
  • Spotkanie w internacie ZSP w Białej Rawskiej
  • Harmonogram wykładów na Uniwersyciecie III Wieku