Śmierć na polu - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Śmierć na polu

Podczas prac polowych śmierć poniósł 62-latek. Przypominamy o konieczności zachowania ostrożności pracując w gospodarstwie.

28 listopada 2017 roku, około godziny 11.00 dyżurny rawskiej policji został powiadomiony, że w jednej z miejscowości w gminie Cielądz traktor przygniótł mężczyznę. Policjanci wstępnie ustalili, że 62-latek podczas pracy na polu dostał się pod przednie koło ciągnika ursus. Poniósł śmierć na miejscu. Teraz policjanci będą wyjaśniać, jak doszło do tego wypadku.

Przypominamy!

Podczas prac w gospodarstwie :

nigdy nie pozostawiajmy pracujących maszyn bez nadzoru,

nigdy nie podejmujmy prac w gospodarstwie pod działaniem alkoholu, nie kierujmy pojazdami, nie pozwólmy też aby czynili to inni!

nie dopuszczajmy do kierowania maszynami lub pojazdami osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień!

nie przewoźmy nikogo na załadowanych wozach i przyczepach!

Aby uniknąć wypadków, które bardzo często bywają tragiczne w skutkach, pamiętajmy o odpowiednim zaplanowaniu wykonywanych prac, uwzględnieniu przerwy na odpoczynek oraz rozsądnym i poważnym podejściu do zasad bezpieczeństwa.

nie angażujmy dzieci do obsługi ciągników i maszyn rolniczych! Nie wyznaczajmy im innych niebezpiecznych zadań!

nie prośmy dziecka o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki i smary!

  • Ciągnik rolniczy na miejscu wypdaku