Życzenie świąteczne MSWIA - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Życzenie świąteczne MSWIA

Śniegu jak confetti i samych słonecznych dni w każdym nowym kalendarzu… Spokojnych i bezpiecznych świąt życzą minister i wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz szefowie Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.

Pamiętajmy o tych, którzy są na służbie i czuwają nad naszym bezpieczeństwem -  podkreśla minister Mariusz Błaszczak. Część policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej i BOR spędzi święta Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowy Rok na służbie. Są gotowi nieść pomoc i będą czuwać nad życiem i zdrowiem tych, którzy gromadzą się w świątyniach, odwiedzają tradycyjne szopki, odpoczywają w rodzinnej atmosferze, biesiadują, bawią się i podróżują. Wśród wielu serdeczności są też życzenia:  śniegu jak confetti, nadziei, która nigdy nie gaśnie, radości, która nie zna granic, BOR-dzo pięknej choinki i samych słonecznych dni w każdym nowym kalendarzu…  

Film dostępny na stronie:

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16819,Sniegu-jak-confetti-i-samych-slonecznych-dni-w-kazdym-nowym-kalendarzu-Spokojnyc.html

  • MSWiA