Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej

19 stycznia 2018r w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej odbyła się narada roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu rawskiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w roku 2017. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – mł. insp. Tomasz Olczyk, kierownictwo rawskiej komendy, policjanci oraz zaproszeni goście.

Na wstępie głos zabrała Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej mł. insp. Anna Dyśko, która po przywitaniu gości przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawiła strukturę rawskiej komendy oraz przedstawiła bardzo dobre wyniki osiągnięte w 2017 roku przez pion kryminalny. W tym czasie na terenie powiatu rawskiego stwierdzono 787 przestępstw, z czego 756 zostało wykrytych. Wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 78,6%, co znacznie przewyższa średnią wojewódzką - 67,2%. Warto podkreślić, że wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych w rawskiej komendzie był również na wysokim poziomie 71,2% przy średniej wojewódzkiej 55,6%. Podobna sytuacja ma miejsce jeśli porównamy przestępstwa w tzw. 7 kategoriach (bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, przestępstwa rozbójnicze oraz uszkodzenie mienia) w których wykrywalność ukształtowała się na poziomie 50% przy średniej województwa 36,3%.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej mł. insp. Bartłomiej Karch, przedstawiając wyniki Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego osiągnięte w minionym roku. Omawiane slajdy zawierały między innymi bardzo dobre wyniki jakie uzyskali funkcjonariusze w kontekście stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu rawskiego. Komendant mł. insp. Bartłomiej Karch zaprezentowała również wszystkie ważniejsze działania profilaktyczne przeprowadzone przez rawskich funkcjonariuszy w tym dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Na zakończenie Komendant insp. Anna Dyśko przedstawiła założenia i działania planowane na rok 2018.

Powrót na górę strony