Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Rawscy policjanci uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczny Senior – zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki”

Policjanci z Rawy mieli okazję uczestniczyć w konferencji zorganizowanej przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi, Komendę Miejską Policji w Łodzi oraz Akademię Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk.

W auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, 23 kwietnia 2018 roku policjanci, przedstawiciele organizacji skupiającej seniorów i pracownicy socjalni wysłuchali wykładów poruszających zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem seniorów czy fizjologicznymi, biologicznymi i psychologicznymi aspektami starzenia się. Dużo czasu poświęcono także na tematy związane z aktywizacją seniorów, ich potrzebami, niepokojami i obawami. Zdobyta na konferencji wiedza z pewnością przyda się w dalszej pracy profilaktycznej na rzecz osób starszych.

  • Uczestnicy konferencji
  • Uczestnicy konferencji
  • Uczestnicy konferencji
  • Zakres tematyki i program konferencji