Powołanie na stanowisko Komendanta - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Powołanie na stanowisko Komendanta

Z dniem 2 czerwca 2016 roku Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej podinsp. Annę Dyśko.

Podinsp. Anna Dyśko od dnia 13 kwietnia 2016 roku miała powierzone pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji. Wcześniej pełniła funkcję Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji.

Uroczystość odbyła się w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – mł.insp. Dariusza Walichnowskiego. Obecni byli także przedstawiciele Władz Samorządowych, Państwowej Straży Pożarnej, Prokuratury Rejonowej, policjanci i pracownicy rawskiej Policji.

  • podinsp. Anna Dyśko wita sztandar
  • Zastepca komendanta wojewodzkiego wita sztandar jednostki
  • Komendant Anna Dyśko składa meldunek