Bezpieczne wakacje - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne wakacje

Ruszyła akcja "BEZPIECZNE WAKACJE". Spotkaniami z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Cielądzu rawscy policjanci rozpoczęli działania profilaktyczne ukierunkowane za zapewnienie bezpieczeństwa podczas tegorocznych wakacji.

Policjanci przeporwadzili dwa spotkania w dwóch grupach wiekowych. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przypomnieli sobie zasady bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. Funkcjonariusze omawiali nie tylko bezpieczeństwo nad wodą i zasady ruchu drogowego. Przypomniane zostały informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas prac polowych, bezpiecznego korzystania z internetu. Dzieciom zwrócono także uwagę na mozliwość pojawienia się oszustów, którzy chcąc wykorzystać łatwowierność osób starszch będą starały się okraść lub wyłudzić  pieniądze od seniorów. Podczas apelu policjanci wręczyli uroczyście uczniom klasy IV karty rowerowe. To pierwswze tego typu spotkania w tym roku. Kolejne, dotyczące bezpiecznego wypoczynku, bedą systematycznie prowadzone przez cały czerwiec.

  • Policjant podczas spotkania z młodzieżą na temat bezpieczeństwa podczas wakacji
  • Policjanci wreczający uczniom katry rowerowe