Dzielnicowy przekazał pluszaki - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy przekazał pluszaki

Młodszy aspirant Marcin Janiszewski Dzielnicowy gminy Cielądz i Regnów otrzymał awans i 1 czerwca objął stanowisko asystenta Zespołu ds. Organizacji Służby i Wykroczeń Wydziału Prewencji. Na koniec służby na stanowisku policjanta pierwszego kontaktu postanowił odwiedzić Gminę Cielądz.


Marcin Janiszewski jako dzielnicowy czyli policjant pierwszego kontaktu pełnił funkcję od 6 lat. Wielokrotnie spotykał się z mieszkańcami podległych gmin i pomagał w rozwiązywaniu problemów, sporów sąsiedzkich jak również brał czynny udział w komisji antyalkoholowej.  1 czerwca został mianowany na stanowisko asystenta Zespołu Wykroczeń i dlatego też spotkał się z Wójtem Gminy Pawłem Królak oraz pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu aby przekazać dla podopiecznych zgromadzone pluszaki dla dzieci, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom.
 

  • policjanci na spotkaniu z pracownikami Gminy Cielądz wraz z maskotkami