Towar bez akcyzy nie trafi na rynek - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Towar bez akcyzy nie trafi na rynek

26 kg krajanki tytoniowej oraz 150 butelek spirytusu bez polskich znaków akcyzy znaleźli i zabezpieczyli rawscy śledczy. Bezakcyzowy towar znajdował się na terenie jednej z posesji w powiecie rawskim. Wartość uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu nie opłaconego podatku akcyzowego sięgnęła kwoty blisko 25 tys. złotych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za przestępstwo skarbowe grozi wysoka grzywna i przepadek zabezpieczonego towaru.

Do zatrzymania nielegalnego towaru doszło 1 sierpnia 2019 roku około południa na terenie powiatu rawskiego. Funkcjonariusze dowiedzieli się, że na posesji 56-letniego mężczyzny w gminie Rawa Mazowiecka mogą być przechowywane towary bez polskich znaków akcyzy. Po wejściu do budynku znaleźli 2 worki wypełnione krajanką tytoniową o wadze 26 kg, oraz 150 butelek, każda o pojemności litra wypełnione spirytusem niewiadomego pochodzenia. Wartość zabezpieczonego mienia oszacowano na blisko 25 tysięcy złotych. Wszystkie okoliczności sprawy wyjaśniają funkcjonariusze w ramach prowadzonego postępowania.

Za posiadanie oraz wprowadzenie do obrotu wyrobów, które powinny być oznaczone polskimi znakami skarbowymi i znakami akcyzy, grożą wysokie grzywny, przepadek zabezpieczonego mienia, a nawet kara pozbawienia wolności do lat 3.


 

  • policjantka, worki z tytoniem i spirytus w butelkch
  • policjantka i pudełka z alkoholem