Święto Policji 2016 - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji 2016

W środę, 20 lipca 2016 roku w sali Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej rawscy policjanci obchodzili swoje święto.

Na uroczystości obecny był Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – inspektor Andrzej Łapiński, ksiądz prałat Bogumił Karp, przedstawiciele władz samorządowych, Prokurator Rejonowy, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. W obchodach uczestniczyli także, oprócz policjantów – pracownicy cywilni rawskiej komendy i emeryci policyjni. Funkcjonariuszom, w tym szczególnym dla nich dniu towarzyszyły także rodziny. W czasie uroczystości awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało 5 policjantek i 24 policjantów. Brązową odznakę „Zasłużony Policjant” przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odebrał z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i Starosty Rawskiego aspirant sztabowy Krzysztof Gałecki. Uroczystość zakończyła się krótką prezentacją multimedialną obrazującą współpracę z samorządami oraz ostatni rok w rawskiej komendzie.

  • Obchody Świeta Policji
  • Obchody Świeta Policji
  • Obchody Świeta Policji