Bezpieczna droga do szkoły 2020 - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna droga do szkoły 2020

Po ponad dwumiesięcznej przerwie od zajęć, dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny. Uczniowie, chociaż wypoczęci, czasem są rozkojarzeni i nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa, o których bezwzględnie należy pamiętać. Początek roku szkolnego, to wzmożone natężenie ruchu pieszych i pojazdów w rejonach szkół, powodujące wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza dzieci. Już od jutra policjanci obejmą szczególnym nadzorem drogi w rejonach placówek oświatowych. Apelujemy o ostrożność.

Jak co roku funkcjonariusze w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przypominają o podstawach prawidłowego poruszania się po drogach, szczególnie w rejonach szkół i przedszkoli. Apelują też do rodziców i opiekunów, by dołożyli starań, aby ten kolejny etap w życiu młodych osób był jak najbezpieczniejszy. Aby zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie szkół i przedszkoli, policjanci sprawdzają oznakowania  w tych miejscach. Zwracają też szczególną uwagę na kierujących oraz pieszych, stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym. Kontrolują transport przewożący młodzież do szkół.  Nadzorują zachowanie uczestników ruchu drogowego w rejonach szkół i placówek oświatowych, wykorzystując w rejonie przejść dla pieszych i w pobliżu szkół oraz placówek oświatowych urządzenie do pomiaru prędkości. Uczestniczą we wzmożonych spotkaniach edukacyjno-profilaktycznych poświęconych zagadnieniom bezpiecznych zachowań na drodze, w szkołach z dziećmi, nauczycielami, rodzicami lub opiekunami, urozmaicając spotkania z wychowania komunikacyjnego .

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo dzieci to nie tylko ich zachowania w rejonie placówek oświatowych, to również nasze nawyki jako uczestników ruchu drogowego. Już od jutra powinniśmy z dużą rozwaga przemieszczać się w rejonach szkół i przedszkoli. Nie wychodźmy z domu na ostatnią chwilę aby dowieźć naszych podopiecznych. Wyjedźmy odpowiednio wcześniej, tym samym unikniemy nerwowej atmosfery na drodze a także w rejonach szkół nie będą tworzyć się zatory. Pośpiech i brak koncentracji jest najgorszym doradcą w okresie powrotu młodzieży do szkół. Apelujemy o rozsądek, rozwagę i bezpieczne zachowania!


Rodzicu, opiekunie:

dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład,

zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących pojazdami,

ucz i przypominaj zasady prawidłowego poruszania się po drodze.

Kierowco:

w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami,

wysadzaj dziecko z samochodu od strony chodnika lub pobocza,

zachowaj ostrożność w pobliżu szkół i placówek oświatowych, a szczególnie przed przejściem dla pieszych.

Nauczycielu:

pokaż dzieciom bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,

ucz dzieci świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

  • policjanci na drodze