Informacje

Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej podinspektorowi Zbigniewowi Szczerbie.

1 lutego 2021 roku podinspektorowi Zbigniewowi Szczerbie powierzono obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej. Na zajmowanym stanowisku podinspektor Zbigniew Szczerba zastąpił młodszego inspektora Bartłomieja Karcha, który objął dowodzenie łowicką komendą.

 

mł. asp. Małgorzata Lewandowska

 

  • podinspektor Zbigniew Szczerba w swoim gabinecie