Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja poświęcona Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz nowej koncepcji pracy dzielnicowego "Dzielnicowy Bliżej Nas"

O godzinie 10.00, 14 września 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja na temat Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa. Policjanci przybliżyli założenia programu a także omówili nową koncepcję pracy dzielnicowego.

Niemal 50 przedstawicieli samorządów, instytucji i organizacji współpracujący z Policją w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu, dyrektorzy i pracownicy szkół, seniorzy i lokalni dziennikarze mogli zapoznać się z założeniami programu map zagrozeń. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej - podinspektor Bartłomiej Karch oraz Naczelnik Wydziału Prewencji - podinspektor Grzegorz Woźniak nie tylko omawiali program, ale także zachęcali do włączenia się poszczególnych instytucji w rozpowszechnianie informacji o mapie. Dotarcie do szerokiego grona odbiorców gwarantuje zdobywanie przez Policję wiedzy o zagrożeniach w konkretnych miejscach czy rejonach. Najważniejszym elementem tego programu jest fakt, że zagrożenia te nanoszą sami mieszkańcy. Dlatego tak ważne jest włączenie się obywateli w tworzenie lokalnej mapy zagrożeń.

Kolejnym tematem poruszonym na konferencji było przedstawienie załozeń nwej koncepcji "Dzielnicowy Blizej Nas". Ten program ma ruszyć od stycznia 2017 roku, ale już dziś rawscy policjanci przygotowują się do jego wdrożenia.

Zachęcamy wszsytkich mieszkańców powiatu do aktywnego włączenia się w tworzenie mapy zagroźeń. Link do niej znajduje się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi: www.lodzka.policja.gov.pl

  • Uczestnicy konferencji
  • Uczestnicy konferencji
  • Uczestnicy konferencji
  • Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Plakat
  • Dzielnicowy bliżej nas
  • Uczestnicy konferencji