Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Ponadpowiatowe Działania Prewencyjne „Wrzesień 2016”

Niemal 30 policjantów i funkcjonariuszy straży granicznej uczestniczyło w działaniach prewencyjnych prowadzonych na terenie powiatu rawskiego.

28 września 2016 roku wzmożone patrole wyjechały na drogi, ruszyły do kontroli targowiska miejskiego, kontrolowały miejsca pobytu cudzoziemców i osób poszukiwanych.
Funkcjonariusze Straży Granicznej, policjanci z Łowicza, Tomaszowa Mazowieckiego, Skierniewic i oddziałów prewencji z Łodzi  wsparli mundurowych z Białej Rawskiej i Rawy. W działaniach prowadzonych w godzinach 6.00-12.00 funkcjonariusze  wylegitymowali 65 osób, skontrolowali 17 bagaży i 20 pojazdów. Sprawdzili 8 miejsc pobytu cudzoziemców. Szczególną uwagę zwrócili na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nałożyli 21 mandatów – głównie za przekraczanie prędkości, zatrzymali 1 prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Ujawnili 1 osobę z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. W trakcie działań zatrzymali także 3 osoby poszukiwane.
Tak szeroko zakrojone działania prowadzone na naszym terenie to część dużej akcji wojewódzkiej obejmującej w różnym czasie różne powiaty.

  • Policjanci podczas kontroli targowiska
  • Policjanci podczas kontroli targowiska
  • Policjanci podczas kontroli targowiska
  • Odznaka funkcjonariusza Straży Granicznej
  • Policjanci podczas patrolu miasta
  • Policjanci podczas patrolu miasta