Odblask - świeć przykładem - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Odblask - świeć przykładem

W ramach działań w konkursie "Odblask - Świeć Przykładem" grono pedagogiczne i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Babsku zaprosili do siebie policjantów.

Na spotkaniach w dwóch drupach wiekowych policjanci przypomnieli uczniom zasady bezpieczeństwa na drogach. Zgodnie z założeniami konkursu nacisk położony był na zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakie daje noszenie elementów odblaskowych. Omówiono równeż zasady bezpieczeństwa dla rowerzystów oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w domach. Druga część spotkania poświęcona była bezpieczeństwu w Internecie. Na zakończenie to uczniowie zaprezentowali policjantom swoje działania w ramach konkursu. Nie będziemy jednak ich zdradzać, ponieważ konkurs jeszcze trwa. Zyczyny powodzenia i wygranej.

  • Uczniowie SP w Babsku
  • Uczniowie podczas spotkania
  • Uczniowie podczas spotkania