Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla strażaków OSP z zakresu kierowania ruchem

W ramach szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP policjanci z Rawy przeprowadzili zajęcia z kierowania ruchem.

W szkoleniu uczestniczyło 17 młodych ochotników, którzy zapoznali się z podstawowymi zasadami kierowania ruchem. Teorię od razu mogli zastosować w praktyce. Policjanci zaaranżowali zdarzenie drogowe, natomiast słuchacze mieli okazję wykazać się zdobytymi umiejętnościami Wiedza taka jest niezbędna zarówno przy działaniach ratowniczo-gaśniczych jak i akcjach na miejscu zdarzeń drogowych. Umiejętności strażaków ochotników w tym zakresie bardzo przydatne są również podczas organizacji objazdów w ruchu drogowym jak i zabezpieczenia różnego rodzaju imprez – procesji, rajdów, przemarszów ulicami miasta.

  • Uczetnicy szkolenia
  • Uczestnicy szkolenia
  • Uczestnicy szkolenia