Trudne rozmowy o przemocy w rodzinie - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Trudne rozmowy o przemocy w rodzinie

W ramach kompanii 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet policjanci przeprowadzili spotkanie z uczennicami ZSP im. W. Reymonta w Rawie. Młodzi mężczyźni również poprosili o zajęcia poruszające tematykę przemocy w rodzinie.

Co roku, w ramach kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet rawscy policjanci odwiedzają w grudniu uczennice szkół ponadgimnazjalnych opowiadając im o zjawisku przemocy wobec kobiet. Problem ten dotyczy wielu polskich rodzin a przecież przemoc w rodzinie to nie tylko przemoc wobec kobiet. W tym roku, z inicjatywy chłopców – uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Reymonta pierwszy raz takie spotkanie przeprowadzone zostało z młodymi mężczyznami. Słuchaczy celowo podzielono na grupy. Poruszane były te same zagadnienia, ale w nieco odmienny sposób.

Zarówno dziewczęta jak i chłopcy poznali definicję przemocy w rodzinie, rodzaje przemocy czy fazy cyklu przemocy. Zapoznani zostali z procedurą niebieskiej karty, rolą policji i innych instytucji w walce z tym zjawiskiem. Policjanci podawali i omawiali przykłady sytuacji trudnych czy wręcz tragicznych, do których dochodziło na terenie naszego powiatu, a u podstaw których leżała właśnie przemoc domowa.

Zarówno u dziewcząt jak i chłopców widać było zainteresowanie i dojrzałe podejście do tak trudnego zagadnienia jakim jest przemoc w rodzinie. Spotkania takie z pewnością będziemy kontynuować a ten rok rozpoczął cykl również dla młodych mężczyzn.

  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestniczki spotkania