Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie na drodze, oszustwach "na wnuczka" i Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa na spotkaniu u seniorów

Dzięki uprzejmości Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rawie policjanci mogli opowiedzieć seniorom o bezpieczeństwie na drodze, oszustwach popełnianych na szkodę osób starszych oraz o możliwościach, jakie daje Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa.

W czwartek, 5 grudnia 2017 roku policjanci uczestniczyli w spotkaniu seniorów organizowanym przez Polski Związek Emerytów,  Rencistów i Inwalidów w Rawie Mazowieckiej. Ponad 120 osób wysłuchało informacji na temat bezpieczeństwa na drogach, o tym, jak nie dać się oszukać ani okraść. Na koniec omówione zostały możliwości, jakie daje Krajowa Mapa Zagrozenia Bezpieczeństwa. Policjani zwrócili uwagę na seniora - uczestnika ruchu drogowego. Senior - pieszy, senior - rowerzysta i senior - kierowca. Zwrócona została uwaga także na wpływ niektórych przyjmowanych leków na zdolność koncentracji czy prowadzenia pojazdów. Kolejna częśc wykładu dotyczyła informacji, jak nie dać się oszukać ani okraść. Na zakończenie spotkania omówiono Krajową Mapę Zagrozenia Bezpieczeństwa. Seniorzy mieli też możliwość zadawania pytań oraz podzielenia się swoimi spostrzeżeniami.
 

  • Policjant podczas spotkania z seniorami