Tag sarna - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej