Spotkania w szkole ponadgimnazjalnej - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkania w szkole ponadgimnazjalnej

Dzielnicowi rozmawiali na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny z uczniami ZSCEZiC.

W piątek, 26 października 2018 roku  dzielnicowi mieli spotkania z młodzieżą. Uczniowie ZSCEZiU zapoznali się z zasadami odpowiedzialności za popełnione czyny, czy to czyny karalne popełnione przez nieletnich czy przestępstwa popełnione przez osoby, które ukończyły 17 rok życie. To bardzo ważna informacja dla młodzież, ponieważ w chwili ukończenia 17 roku życia młodzi ludzie podlegają odpowiedzialności karnej na takich samych zasadach jak  dorośli. Popełniają już nie czyny karalne, ale przestępstwa za które mogą trafić do więzienia. Młodzież poznała także definicję i przejawy demoralizacji. Usłyszała również o cyberzagrożeniach i cyberprzemocy.

  • Dzielnicowi podczas spotkania z młodzieżą
  • Dzielnicowi podczas spotkania z młodzieżą