Wiosenna lustracja dróg w powiecie rawskim - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Informacje

Wiosenna lustracja dróg w powiecie rawskim

Na terenie powiatu rawskiego trwa wiosenna lustracja dróg. Celem działań jest weryfikacja poprawności oznakowania oraz sprawdzenie stanu nawierzchni dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Zwracamy się z apelem o przekazywanie własnych uwag i spostrzeżeń dotyczących organizacji i oznakowania ruchu.

Policjanci rawskiej drogówki wraz z zarządcami dróg prowadzą przegląd stanu oznakowania ciągów komunikacyjnych. Działania mają na celu ujawnianie miejsc, które mogą spowodować zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W szczególności przeglądowi podlega: sprzeczne, nieprawidłowe i nieczytelne oznakowanie, nadmiernie restrykcyjne ograniczenia prędkości, brak lub zniszczone urządzenia drogowe, źle profilowane fragmenty dróg, drzewa rosnące zbyt blisko jezdni oraz inne utrudnienia, mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W związku z powyższym oczekujemy na Państwa opinie, uwagi i sugestie, które można przekazać do 9 maja 2021 roku. Telefonicznie do sekretariatu Ogniwa Ruchu Drogowego 47 843-31-08, w godz. 8.00 -15.30 lub e-mailem rzecznik@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl.

  • maska radiowozu oznakowanego, niebieska z napisem policja i czapka policyjna z białym otokiem